Højdepunkter

Back to highlights

Vores børn har behov for hjælp: Opfordring til at få muskel- og skeletsundhed på skoleskemaet

Image

Photo by Taylor Wilcox on Unsplash

To rapporter fremhæver høje forekomster af muskel- og skeletbesvær blandt børn og unge og understreger, hvor vigtigt tidlig forebyggelse er – både før og efter, at de er kommet ind på arbejdsmarkedet.

Musculoskeletal disorders among children and young people: prevalence, risk factors, preventive measures opfordrer til fremme af muskel- og skeletsundhed, en langsigtet indsats inden for undervisning, fysisk træning og ergonomiske tiltag samt bedre undersøgelser.

Better Schools by Promoting Musculoskeletal Health gennemgår den etablerede praksis i skolerne og på europæisk plan og giver grundlæggende anbefalinger med hensyn til en vellykket integration af fysisk aktivitet i undervisningen ved at ”tale skolens sprog”.

Læs mere om emnet i det prioriterede område ”Fremtidige generationer” i kampagnen Sunde arbejdspladser letter belastningen.