Højdepunkter

Back to highlights

Nyt lovgivningsforslag om beskyttelse af europæiske arbejdstagere mod asbest

Image

© European Parliament EMPL Committee

Den 28. september 2022 vedtager Europa-Kommissionen en meddelelse og fremsætter et lovgivningsforslag om beskyttelse af arbejdstagere mod risikoen for asbesteksponering på arbejdspladsen og om ændring af direktiv 2009/148/EF om asbest på arbejdspladsen. Det har til formål at ajourføre den eksisterende bindende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for asbest under hensyntagen til den seneste videnskabelige og tekniske udvikling.

Asbest er et meget farligt kræftfremkaldende middel, og på trods af EU's forbud i 2005 mod dets anvendelse udgør det fortsat en betydelig trussel mod folkesundheden og arbejdstagerne, navnlig inden for bygge-, vedligeholdelses- og affaldssektoren. Der er behov for en integreret tilgang på tværs af flere policyområder, herunder inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, for at rette op på den enorme skade som asbest historisk har forårsaget.

Kommissionen og EU-OSHA opfordrer deres netværk og interessenter til at engagere sig i initiativer, der arbejder hen imod en asbestfri fremtid og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle, der potentielt er udsat for asbest. 

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse, og se materialet.

EU-OSHA's praktiske værktøjer og vejledning om skadelige stoffer på arbejdspladsen tæller mere end 70 hjælpemidler fokuseret på asbest og arbejdsmiljø.

En OSHwiki-artikel skildrer historien om asbest og dets sundhedsmæssige virkninger.