Højdepunkter
21/03/2019

Infoark om industrielt fremstillede nanomaterialer — sprogudgaver foreligger nu

Som led i kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien har EU-OSHA udarbejdet et infoark om et vigtigt emne på dette område.

Industrielt fremstillede nanomaterialer på arbejdspladsen giver information og vejledning om håndtering af risiciene ved denne hastigt voksende teknologi. Nanomaterialer anvendes på mange områder og kan have en række toksiske virkninger. Dette infoark fremlægger de vigtigste fakta og findes nu på 17 sprog.

Besøg webstedet Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien og download infoarket på dit sprog.