Højdepunkter
22/01/2019

Nye data om eksponering for farlige stoffer på arbejdspladsen

Denne publikation beskriver udviklingen af nye metoder til vurdering af det antal arbejdstagere, der er eksponeret for farlige stoffer i EU og omfanget af denne eksponering. Undersøgelsen tog sigte på at identificere de stoffer og sektorer, der udgør den største risiko mod arbejdstagere, og undersøger tendenserne over tid.

Formålet var ikke blot at skaffe et overblik over brugen af farlige stoffer, men også at skabe en metode, der kunne benyttes igen til at overvåge fremtidige tendenser og udviklinger.

Læs sammendraget af rapporten

Find rapporten i sin helhed i OSHwiki

Se yderligere i PowerPoint-præsentationen

Besøg webstedet "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien"