You are here

Højdepunkter
17/01/2019

Nye landerapporter om tilgangene til arbejdsmiljø i EU's mikrovirksomheder og små virksomheder

EU-OSHA's seneste landerapporter omhandler arbejdsmiljøordningerne i mikrovirksomheder og små virksomheder fra forskellige økonomiske sektorer i ni EU-medlemsstater, nemlig: Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Italien, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

I det ene sæt landerapporter undersøges oplevelsen af arbejdsmiljøet fra arbejdstagerens og ejerens/lederens perspektiv for at afdække udbredte holdninger og motivationsområder i forbindelse med arbejdsmiljø. Det andet sæt giver et overblik over, hvordan arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder kan støttes af formidlere, myndigheder og arbejdsmiljøinstitutioner, og omfatter en undersøgelse af, hvad der virker, og hvad der ikke virker, i forskellige nationale og socioøkonomiske sammenhænge.

De tilhørende PowerPoint-præsentationer giver et overblik over EU-OSHA's større projekt om mikrovirksomheder og små virksomheder, og over hvordan resultaterne heraf kunne bidrage til udviklingen af effektive arbejdsmiljøpolitikker og -strategier for mikrovirksomheder og små virksomheder, som er Europas mest sårbare virksomhedstype.

Se projektresultaterne og landerapporterne her:

Arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU — fra arbejdspladsens synspunkt

Fra politik til praksis: politikker, strategier, programmer og aktiviteter, der støtter arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder

Se præsentationerne for at få et sammendrag af projektet om mikrovirksomheder og små virksomheder for arbejdsmiljøeksperter og ikkefagfolk inden for arbejdsmiljøområdet

Få mere at vide om arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder

Foto: Shridhar Gupta på Unsplash