Napos seneste film tager fat på et brændende emne

Image

© EU-OSHA

En ny Napo-film sætter fokus på risikoen for brand og eksplosion på arbejdspladsen og de foranstaltninger, der kan træffes for at reducere risikoen. 

For at en brand kan starte, eller der kan ske en eksplosion, kræves der tre elementer: et brandfarligt stof (brændstof), luft (ilt) og en antændelseskilde (varme). Og et grundlæggende spørgsmål i forbindelse med risikostyringen er behovet for en solid risikovurdering.

Foren det nyttige med det behagelige, og lad Napo, chefen og kollegerne guide dig gennem de grundlæggende regler for beskyttelse mod brand og eksplosion, med vigtige råd om, hvordan du håndterer risikable situationer, og hvilke forholdsregler du skal træffe. 

Ved Napo, hvad der skal gøres i hvert enkelt scenarie? Reagerer han og hans kolleger på den rigtige måde? Er hans organisation forberedt på risikoen for brand og eksplosion?

Se, og del den nye film Napo i ... brandfare for at få svarene, og vær med til at fremme sikkerheden – uden løftede pegefingre.