Højdepunkter

Back to highlights

Muskel- og skeletbesvær og arbejdstagermangfoldighed: Alt, hvad du behøver at vide

Image

© iStockphoto / FatCamera

Kvinder, LGBTI- og migrantarbejdere er hyppigere udsat end andre arbejdstagere for risici på arbejdspladsen, som forårsager eller forværrer muskel- og skeletbesvær.

Vores informationsblad, der nu kan læses på det prioriterede område for arbejdstagermangfoldighed på Let belastningen-kampagnens websted, beskriver risikofaktorerne for hver af disse grupper. Det fremhæver navnlig almindelige psykologiske risici, herunder mobning, chikane, forskelsbehandling og verbal chikane.

Den firesiders guide beskriver ligeledes relevant EU-lovgivning og giver praktiske eksempler på initiativer og virksomhedspraksisser, der er rettet mod at forhindre muskel- og skeletbesvær blandt disse specifikke grupper af arbejdstagere.

Se nærmere på informationsbladet nu

Besøg det prioriterede område for arbejdstagermangfoldighed på kampagnewebstedet, hvor du finder yderligere materiale

Læs mere om Let belastningen-kampagnen

Share this on: