Højdepunkter
23/06/2020

Håndtering af muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fysisk krævende arbejde, såsom patienthåndtering, er en væsentlig risikofaktor for muskel- og skeletbesvær, som er et udbredt problem blandt sundhedsarbejdere, der ofte rapporterer om rygsmerter og smerter i overekstremiteterne. Hvordan kan vi så tackle muskel- og skeletbesvær i denne sektor?

Vores debatoplæg giver et overblik over muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser i sundhedssektoren, gennemgår risikofaktorerne og drøfter, hvilke indgreb der kan foretages til effektivt at forebygge, reducere og håndtere muskel- og skeletbesvær.

Download debatoplægget

Se andre relaterede publikationer og vores websider om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær