Den internationale kvindedag: Arbejdspladser kan hjælpe med at opdage og støtte ofre for vold i hjemmet

Image

© Jose - stock.adobe.com

Den 8. marts bekræfter EU-OSHA på ny sin holdning, at kvinder og piger skal have ret til at bo og arbejde uden vold, både online og offline.

Vi støtter UN Women's indsats for at bekæmpe vold mod kvinder i de digitale miljøer. Det er vigtigt at anlægge en tilgang til innovation og teknologi, der øger kvinders bevidsthed om deres rettigheder.

Vi benytter denne lejlighed til at præsentere et debatoplæg om konsekvenserne af vold i hjemmet på arbejdspladsen. Misbrug påvirker ofrenes sundhed, trivsel og produktivitet. Det fører ofte til karriereafbrydelser og kan også påvirke deres kolleger og arbejdsgivere.

Vores publikation beskriver EU's og de nationale politikrammer og indeholder konkrete forslag til foranstaltninger på arbejdspladsen til at opdage udsatte kvinder og støtte voldsramte kvinder.

Hvis du vil vide mere om kvinder og arbejdsmiljø, kan du se vores tematiske afsnit og vores OSHWiki -artikler.