Højdepunkter
08/03/2019

Kvindernes internationale kampdag: ligestilling på arbejdspladsen i et mere socialt Europa

Temaet i år for kvindernes internationale kampdag er innovative metoder til fremme af ligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse. Effektive strategier til at opfylde sådanne udfordrende målsætninger hænger sammen med en øget bevidsthed om arbejdsmiljørisici for kvinder og yderligere bestræbelser på at afhjælpe den kønsbetingede forskel i beskæftigelsesfrekvensen.  

I forbindelse med sin igangværende kampagne — Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien — ser EU-OSHA også nærmere på kvinders eksponering i servicefagene og traditionelle kvindejob.

Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet er steget i Europa i de seneste år, men kvinderne er stadig mere tilbøjelige til derudover at tage sig af børnepasning og ældrepleje.

Initiativet om balance mellem arbejdsliv og privatliv, der udspringer af den europæiske søjle for sociale rettigheder, tilskynder til en bedre fordeling af omsorgsforpligtelser mellem kvinder og mænd. I januar nåede Europa-Parlamentet og Rådet til foreløbig enighed om Europa-Kommissionens forslag til et nyt direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner.

Få mere at vide om Kvinder og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen