Kvindernes internationale kampdag i 2024: investering i kvinder på arbejdspladsen

Image

© bnein - stock.adobe.com

I forbindelse med kvindernes internationale kampdag i 2024 har EU-OSHA offentliggjort et nyt debatoplæg, der omhandler kønsdimensionen ved telearbejde og de vigtigste udfordringer, som kvinder står over for.

I oplægget sættes der fokus på konsekvenserne af overgangen til telearbejde og hybride arbejdsmodeller, og hvordan disse forandringer påvirker kvinders trivsel og integration på arbejdsmarkedet uforholdsmæssigt meget.

Der opfordres til kønssensitive reformer af lovgivningen og til yderligere forskning i kønsskævheder i virksomhedspolitikker og de nationale politikker. 

Find debatoplægget Kønsdimensionen af telearbejde: konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Få mere viden i vores temaafsnit om Kvinder og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.