Sådan påvirker arbejdet på digitale platform sundheds- og socialarbejdere

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

I mange EU-lande er ca. 10 % af den samlede arbejdsstyrke beskæftiget i sundheds- og socialsektoren, og sektoren står over for en række udfordringer på arbejdsmiljøområdet.

Digitaliseringen og indførelsen af platformsarbejde har forandret sektoren og skabt nye arbejdsmiljørelaterede risici og muligheder med hensyn til arbejdstagernes fysiske og psykosociale trivsel.

Vores seneste diskussionsoplæg indeholder vigtige faktorer, som beslutningstagerne skal være opmærksomme på, blandt andet mangfoldighed i arbejdsstyrken, den overvejende andel af kvinder (80 %) og en række arbejdsforhold inden for sektoren.

Dyk ned i resultaterne og anbefalingerne i diskussionsoplægget Digitalt platformsarbejde i sundheds- og socialsektoren: konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Få mere at vide om platformsarbejde

Se vores temaafsnit om social- og sundhedsområdet