Højdepunkter
28/08/2019

Hvordan vil fremtidens arbejdsmiljø blive påvirket af de nye udviklinger på arbejdspladsen: exoskeletter og social innovation

To nye fremsynsartikler ser nærmere på, hvordan arbejdsmiljøet kan blive påvirket af nye udviklinger på arbejdspladsen: en teknisk — anvendelse af exoskeletter eller kropsbårne hjælpemidler, og et ikke-teknisk — social innovation på arbejdspladsen.

Arbejdets art og tilrettelæggelse ændrer sig hurtigt i takt med teknologiernes fremskridt, og deres krav til færdigheder ændrer sig. Nye (ikke-tekniske) arbejdsmetoder som f.eks. nye organisations- og ledelsesformer, medarbejderdeltagelse og -medbestemmelse og innovation på arbejdspladsen bidrager til arbejdstagernes behov ved at skabe job af høj kvalitet, social velfærd og fleksibilitet med hensyn til, hvor og hvornår arbejdet udføres, ved at ændre den måde, hvorpå kolleger interagerer, og ved at nedbryde organisatoriske barrierer. Andre teknologier vedrører fysiske behov som f.eks. exoskeletter, der har til formål at lette den fysiske belastning og forebygge muskel- og skeletbesvær hos arbejdstagerne.

Men er der risici forbundet med denne udvikling, og hvad er konsekvenserne for arbejdsmiljøet? Se vores fremsynsartikler og få mere at vide.

Download fremsynsartiklen om social innovation på arbejdspladsen

Læs fremsynsartiklen om den tiltagende brug af exoskeletter

Se EU-OSHA’s websektion om risici i fremvækst