You are here

Højdepunkter
04/05/2017

Hvordan vil ændringer inden for information- og kommunikationsteknologier påvirke arbejdslivet fremover?

EU-OSHA har offentliggjort en rapport i forbindelse med de igangværende fremtidsundersøgelser. Projektet ser på, hvordan ændringer med hensyn til informations- og kommunikationsteknologier og arbejdssted kommer til at påvirke arbejdsmiljøet.

Rapporten indeholder resultaterne af den første fase af projektet. Formålet var at identificere og beskrive vigtige tendenser og drivkræfter bag disse ændringer. Resultaterne skal anvendes i fase 2 til at udarbejde en række scenarier, der beskriver mulige og sandsynlige visioner for arbejdslivet i 2025, og de hermed forbundne arbejdsmiljømæssige udfordringer.

Vil du gerne vide, hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer informations- og kommunikationsteknologier kan medføre for Europa i 2025?

Læs rapporten "Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location" (vigtige tendenser og drivkræfter bag ændringer med hensyn til informations- og kommunikationsteknologier og arbejdssted"

Få mere at vide om EU-OSHA’s fremtidsundersøgelser