Højdepunkter
27/09/2019

Sådan håndteres risici fra kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen

© INSHT

Kræft menes at være den hyppigste årsag til arbejdsbetingede dødsfald i EU. En stor del af kræfttilfældene kan være forbundet med eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. EU-OSHA har som medunderskriver af køreplanen for kræftfremkaldende stoffer forpligtet sig til at skabe bevidsthed omkring disse risici.

Et nyt infoark, der er en del kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien" indeholder praktiske råd til, hvordan man undgår risici fra kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, og nyttige links.

Læs infoarket — en fælles udgivelse godkendt af alle samarbejdspartnerne omkring køreplanen

Besøg webstedet for kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 

Find flere oplysninger og artikler om arbejdsrelateret kræft