Højdepunkter
16/12/2019

Hvilken indvirkning har digitaliseringen på arbejdsmiljøet?

Digitale teknologier rummer et enormt potentiale med hensyn til omstilling på arbejdspladsen, men hvad betyder det for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed? Vores nye brochure giver et overblik over vores arbejde med digitalisering — herunder et nyt fremsynsprojekt — og hvordan det påvirker arbejdsmiljøet.

I brochuren fremhæver vi, hvordan vi kan minimere digitaliseringens potentielt negative indvirkning på arbejdsmiljøet. Og derudover viser den, hvordan vi kan bruge digitale teknologier til at forbedre forebyggelse på arbejdspladsen.

Læs mere om digitaliseringens indvirkning på arbejdsmiljøet i vores brochure.

Se sprogversionerne af Sammendrag — Fremtidsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og arbejdsmiljørisici i fremvækst i forbindelse med digitalisering frem til 2025.

Besøg vores side om digitalisering for at læse mere om vores fremsynsprojekt.

Se rapporten "The changing nature of work and skills in the digital age", som er udgivet af Kommissionens tjeneste for videnskab og viden.