Hvordan kan vi sikre arbejdstagernes sundhed og trivsel, når de håndterer farlige lægemidler?

Image

En ny vejledning fra Europa-Kommissionen indeholder vigtige råd til både arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvordan man bedst håndterer eksponering for farlige lægemidler.

Farlige lægemidler kan have en karcinogen, mutagen eller reproduktionstoksisk effekt på arbejdstagere, der udsættes for dem. Derfor er det afgørende med god håndteringspraksis. 

Eksponering kan berøre såvel sundhedspersonale som rengøringsassistenter og vaskeriarbejdere, eller renovationsarbejdere, og vejledningen er skræddersyet til de grupper af arbejdstagere, der potentielt kan blive eksponeret.

Vejledningen er ikke bindende, og rådgivningen ydes med forbehold af nationale bestemmelser, hvilket betyder, at den kan tilpasses til specifikke lovkrav i de enkelte lande.

Se vejledningen om sikker håndtering af farlige lægemidler på arbejdspladsen

Få mere at vide