Højdepunkter
09/10/2019

Hvordan kan vi beskytte sårbare arbejdstagere mod farlige stoffer?

Nogle grupper af arbejdstagere er mere udsatte end andre, når de udsættes for farlige stoffer. Dette kan skyldes, at disse arbejdstagere er uerfarne, dårligt informerede eller fysisk mere sårbare. Andre årsager kan være hyppige jobskift, arbejde i sektorer med en lav grad af opmærksomhed eller en udtalt eller anderledes type fysiologisk sårbarhed.

EU-OSHA's nye informationsark om sårbare arbejdstagere og farlige stoffer kan hjælpe. Det redegør for arbejdsgiverens ansvar, påpeger, hvilke grupper af arbejdstagere er særligt sårbare, såsom unge arbejdstagere, migranter eller gravide arbejdstagere — og forklarer, hvordan der kan tages hensyn til deres behov gennem risikovurdering og forebyggende tiltag.

Læs infoarket

Besøg webstedet for kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Få mere at vide om udsatte grupper af arbejdstagere