Højdepunkter
12/11/2019

Topmødet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2019 markerer afslutningen på en vellykket 2-årig kampagne om skadelige stoffer

EU-OSHA og dets partnere og interessenter samles i Bilbao til den sidste milepæl i kampagnen 2018-19 -– Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien.

Topmødet fejrer kampagnens resultater og giver de delegerede lejlighed til at udveksle erfaringer og bedste praksis vedrørende substitution af skadelige stoffer, minimering af eksponeringen for kræftfremkaldende stoffer og udfordringer for effektiv forebyggelse.

Et højdepunkt i arrangementet er ceremonien i forbindelse med prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet. I år bliver 10 organisationer prisbelønnet og hædret for deres innovative tilgange til håndtering af skadelige stoffer.

Læs pressemeddelelsen for at få mere at vide

Lær mere om arrangementet, og download programmet

Følg topmødet live online