Højdepunkter
09/12/2019

Arbejdsmiljøtopmødet 2019 — konferenceprotokollen og optagelserne er nu tilgængelige

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

På det 2-dages arrangement, der blev afholdt i Bilbao, samledes politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter, EU-OSHA's kontaktpunkter, officielle kampagnepartnere, mediepartnere og andre interessenter for at markere afslutningen af kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien.

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis blev overrakt ved en meget følelsesladet ceremoni, og de delegerede udvekslede god praksis og reflekterede over de erfaringer, de havde gjort, ligesom de gav tilsagn om at tackle fremtidige udfordringer sammen.

Et resumé af konferencen, optagelser af alle møder, præsentationer og fotografier er nu tilgængelige