Højdepunkter
15/05/2019

Den fremtidige betydning af big data og kunstig intelligens på Europas arbejdspladser

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Anvendelsen af big data kombineret med maskinindlæring bliver mere udbredt på Europas arbejdspladser. I to nye artikler, der beskæftiger sig med perspektiverne for fremtiden, gennemgås fordelene og de potentielle risici ved at udnytte en sådan digital udvikling på arbejdsmiljøområdet. Den første artikel, som omhandler big data til effektivt tilsyn, sætter fokus på målretningen af sikkerheds- og sundhedstilsyn.

I den anden artikel skitseres, hvor og hvordan kunstig intelligens anvendes, f.eks. i forbindelse med arbejdspladsrelateret beslutningstagning inden for menneskelige ressourcer (analyser af personer, ansættelsesprocedurer), robotteknologi (med KI), chatbots i støttecentre eller wearable-teknologier inden for samlebåndsproduktion. Begge forfattere konkluderer, at kombinationen af både menneskelig og kunstig intelligens er den bedste vej frem.

Forfatterne kommer med anbefalinger til, hvorpå man håndterer de største risici. Det er værd at understrege, at det ikke er selve teknologien, der skaber arbejdsmiljøfordele eller -risici, men i stedet implementeringen af den, der skaber negative eller positive arbejdsbetingelser.

Læs artiklerne om den fremtidige betydning af big data for effektivt tilsyn og om fordelene og risiciene ved kunstig intelligens på arbejdspladserne i Europa.

Se også mere information fra EU-OSHA om digitalisering og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen