Højdepunkter

Back to highlights

Feltarbejdet til EU-OSHA's undersøgelse af kræftrisikofaktorer går snart i gang

Image

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Den innovative undersøgelse ser på, hvordan europæiske arbejdstagere udsættes for en række udvalgte kræftrisikofaktorer, for bedre at kunne identificere, hvilke faktorer der udgør hovedparten af eksponeringen. Pålidelige data inden for dette område er afgørende både for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og for en produktiv og bæredygtig økonomi.

Der er arrangeret næsten 25 000 interview med arbejdstagere i Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland og Spanien. De vil blive tilfældigt ringet op på deres mobiltelefon og stillet spørgsmål tilpasset deres nuværende arbejde og daglige opgaver.

Feltarbejdet løber indtil januar 2023, og de første resultater forventes at blive offentliggjort ved udgangen af 2023. Resultaterne af undersøgelsen vil blive suppleret med sekundære analyser, der omfatter dybdegående undersøgelser af specifikke emner.

Find nærmere information om undersøgelsen af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa