Højdepunkter
30/05/2020

Eksponering for kræftrisikofaktorer på arbejdspladsen — ny fælleseuropæisk undersøgelse

Den Europæiske Uge mod Kræft — fra 25. til 31. maj — skaber øget opmærksomhed om forebyggelse af kræft, adgang til behandling, og støtte til tidligere kræftpatienter.

For at markere ugen fremlægger EU-OSHA sine planer for en ny og banebrydende undersøgelse blandt arbejdstagere om eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa. Ved at indsamle pålidelige data om eksponering på arbejdspladsen forventes undersøgelsen at afhjælpe betydelige mangler i den information, vi har om et af de største arbejdsrelaterede sundhedsproblemer i Europa.

Den indhentede information vil give et nøjagtigt og dækkende billede af de nuværende risici og være med til at præge fremtidige forebyggende foranstaltninger. Forarbejdet til undersøgelsen er allerede i gang, og EU-OSHA påtænker at offentliggøre de første resultater i 2023.

Læs projektoversigten om den nye undersøgelse

Besøg vores websektion om undersøgelsen og arbejdsrelateret kræft

Få mere at vide om Den Europæiske Uge mod Kræft