Undersøgelse af forsyningskæders rolle i at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

Som led i sit forskningsprogram til forbedring af overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne har EU-OSHA undersøgt forsyningskædernes potentiale – forholdet mellem købere og sælgere – til at fremme sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Ved at udvide forskningsomfanget ud over traditionelle ansættelsesforhold er potentialet for at forbedre arbejdsvilkårene ved hjælp af markedsbaseret praksis blevet undersøgt. En grundig litteraturgennemgang med fokus på at forbedre arbejdsmiljøet gennem forsyningskæderne inden for landbrugsfødevarer og byggeri giver en omfattende forståelse af emnet. Derudover vurderer to politikoplæg gennemførelsen af samt mulighederne og udfordringerne ved disse praksisser i landbrugsfødevare- og byggesektoren.

EU-OSHA's forskningsprogram tager sigte på at inspirere og hjælpe virksomheder med at overholde arbejdsmiljøreglerne. Der er udarbejdet en overordnet rapport om emnet.

Læs rapporten og resuméet Forbedring af arbejdsmiljøet gennem forsyningskæderne: markedsbaserede initiativer i landbrugsfødevare- og byggesektoren og relaterede politikoplæg

Se alle publikationer om emnet et godt arbejdsmiljø er godt for arbejdspladsen