You are here

Højdepunkter

15/12/2017

2018 er på trapperne, og med det nye år begynder nedtællingen til kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien". Kampagnen skal øge bevidstheden om farlige stoffer og fremme en forebyggelseskultur på arbejdspladserne i Europa.

EU-OSHA vil lancere kampagnen for 2018-2019 til foråret. Vi håber, at alle vores kampagnepartnere og interessenter vil støtte den i lige så høj grad, som de gjorde med den foregående kampagne "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre”.

12/12/2017

Videoen ”OiRA-risikovurdering i 4 trin”, som er udarbejdet inden for rammerne af projektet om interaktiv onlinerisikovurdering (OiRA) er nu blevet udsendt på engelsk med undertekster. Videoen er baseret på grafikken ”OiRA-risikovurdering i 4 trin” og fremhæver risikovurdering som en juridisk grundsten i den europæiske tilgang til forebyggelse af ulykker, erhvervssygdomme og sygefravær på arbejdspladsen.

04/12/2017

Nu da kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" er afsluttet, er nedtællingen lige begyndt til lanceringen af EU-OSHA's næste kampagne "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien".

Kampagnen har til formål at øge bevidstheden om de risici, som farlige stoffer udgør på arbejdspladsen, og fremme en risikoforebyggelseskultur for at fjerne eller effektivt styre disse risici.

Få mere at vide om den nye kampagne

07/11/2017

Den hastige vækst inden for onlineplatformøkonomien bevirker en stigning i atypiske arbejdsformer, såsom løsarbejde, tilkaldearbejde og afhængig selvstændig virksomhed. Selv om onlineplatformene kan øge mulighederne for at finde arbejde, kan platformarbejde medføre psykiske og psykologiske arbejdsmiljørisici for arbejdstagerne.

En ny rapport omhandler disse udfordringer og undersøger, hvilke politikker og regler der er i kraft eller under udarbejdelse – i medlemsstaterne og på EU-plan – for at tackle disse risici.

02/11/2017

Er du chauffør eller chef for chauffører? I sin seneste film behandler Napo nogle af de arbejdsmiljørisici, som chauffører står over for.

Filmen tager et muntert kig på emner som vedligeholdelse, dårligt vejr og brug af alternativer til kørsel, når det er relevant. Den fremhæver betydningen af god planlægning og forberedelse, herunder sikker læsning af fragtgods, planlægning af den mest effektive rute og at have tid nok til, at kørslen foregår sikkert.

23/10/2017

I løbet af den europæiske arbejdsmiljøuge den 23.-27. oktober 2017 samles mange partnere i kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" for at fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring. I betragtning af, at arbejdstagere forlader arbejdsmarkedet i en gennemsnitsalder af 61 år – langt under den gennemsnitlige officielle pensionsalder (65) i EU – er sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre af afgørende betydning for at kunne opretholde den europæiske arbejdsstyrke.

Pages