You are here

Højdepunkter

20/07/2018

Arbejder du med farlige stoffer eller har du ansatte, der gør det? Har du brug for mere information om, hvordan du kan vurdere og styre disse risici? I så fald bør du tjekke EU-OSHA's store nye database med praktiske værktøjer og vejledning om farlige stofferog links til vigtige ressourcer og audiovisuelle værktøjer fra EU, medlemsstaterne og andre steder i verden.

12/07/2018

EU-OSHA er nu officiel partner i Vision Zero Global-kampagnen og med til at sprede budskabet om, at enhver ulykke, sygdom eller skade på arbejdspladsen kan forebygges ved rettidig omhu. Vision Zero-tilgangen til forebyggelse inkorporerer de tre dimensioner sikkerhed, sundhed og velbefindende på alle niveauer i arbejdslivet. Takket være sin fleksibilitet er Vision Zero velegnet til enhver arbejdsplads/virksomhed/branche overalt i verden.

02/07/2018

Østrigs ”grønne formandskab” vil fremme bæredygtighed og fokusere på tre områder i EU: sikkerhed og migration, sikring af velstand og konkurrencedygtighed gennem digitalisering, og stabilitet i nabolandene. Ligeledes er det planen, at forhandlingerne om ændring af direktivet om kræftfremkaldende stoffer skal afsluttes under dette formandskab.

Læs mere

26/06/2018

Det er EU-OSHA en stor glæde endnu en gang at kunne byde et så stort antal officielle kampagne- og mediepartnere velkommen som deltagere i agenturets kampagne for 2018-2019 — "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien".

Deres engagement for at fremme proaktiv forvaltning af farlige stoffer på de europæiske arbejdspladser vil være en væsentlig faktor for kampagnens succes, da den vil give masser af muligheder for at netværke og udveksle god praksis på arbejdspladsen.

22/06/2018

En ny rapport redegør for resultaterne af EU-OSHA's seneste ESENER-2-analyse, som sætter særlig fokus på psykosociale risici. Den viser, at ledelses- og medarbejderengagement er afgørende for at beskytte arbejdstagere i Europa mod sådanne risici.

Den nationale kontekst spiller dog også en rolle. En stærk økonomi, gode nationale initiativer for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og kulturelle faktorer er alle forbundet med højere standarder for styring af psykosociale risici.

Rapporten ser også nærmere på de praktiske konsekvenser af disse resultater.

19/06/2018

At håndtere sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen kan være en stor udfordring for mikrovirksomheder og små virksomheder (SMV'er).

Hvilke politikker, programmer og værktøjer er mest effektive til at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i SMV'er? Og hvordan kan man hjælpe virksomhederne med at få dette til at fungere i praksis?

Sammen med beslutningstagere og arbejdsmarkedets parter besvarer EU-OSHA dette spørgsmål på en højniveaukonference i Bruxelles, hvor der fokuseres på evidensbaserede anbefalinger fra de nyeste og mest vildspændende SMV-projektrapporter.

07/06/2018

To nye publikationer fra EU-OSHA omhandler de risici i forbindelse med arbejdsmiljø og sikkerhed, der opstår på de europæiske arbejdspladser som følge af den hurtige vækst inden for e-handel og den stigende brug af præstationsfremmende stoffer.

E-handel foregår i højt tempo og er præget af stærk konkurrence med fokus på effektivitet og lave omkostninger. Væksten i sektoren ser ud til at fortsætte, og denne publikation ser nærmere på, hvad dette indebærer for arbejdstagernes trivsel, og fremhæver behovet for proaktiv ledelse.

25/05/2018

Hvilke vanskeligheder oplever kræftoverlevende, når de vender tilbage til arbejdet? Hvilke problemer kan deres arbejdsgivere støde på? EU-OSHA's forskning har til formål at besvare disse spørgsmål og fastslå, hvad der skal gøres for at sikre en vellykket tilbagevendelsesindsats.

Resultaterne offentliggøres under den årlige Europæiske uge mod kræft (25.-31. maj 2018) i form af en rapport, et resumé og præsentationer.

Pages