Højdepunkter
11/03/2019

EU-OSHA's netværk af partnere er den vigtigste succesfaktor

EU-OSHA's omfattende netværk af partnere og et tæt samarbejde med over 30 lande har medvirket til at fremme en risikoforebyggelseskultur i hele Europa i de sidste 25 år.

Selv om den betydelige udvidelse af EU i 2004 medførte udfordringer, støttede EU-OSHA fortsat alle de enkelte medlemsstaters bestræbelser på at opfylde deres arbejdsmiljøvision. Det effektive samarbejde med de nationale focal points og deres trepartsnetværk samt etableringen af stærke forbindelser med andre partnere har bidraget til at sikre, at arbejdspladserne i Europa er blevet sikrere, sundere og mere produktive.

Læs vores nye artikel om vores forbindelser med partnere og EU-medlemsstater

Læs mere om udvidelsen af EU