Højdepunkter
26/03/2019

EU-OSHA's kampagnepartnere udveksler god praksis for håndtering af skadelige stoffer — et sammendrag fra arrangementet foreligger nu!

Kampagnepartnerne i EU-OSHA's kampagne Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien mødtes med andre eksperter til et todages arrangement i Bruxelles for at udveksle viden og erfaringer. På workshops og plenarmøder drøftede deltagerne forskellige måder at håndtere eksponering for kræftfremkaldende og andre skadelige stoffer på arbejdspladser på. Blandt de drøftede emner var betydningen af en tværfaglig indsats, når det gælder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, effektive systemer til risikovurdering samt god kommunikation på alle niveauer.

Arrangementet markerede tiåret for kampagnepartnerskaber, og EU-OSHA's længst eksisterende officielle kampagnepartnere og mest aktive mediepartnere i forbindelse med kampagner i 2018 blev hædret for deres enestående bidrag til EU-OSHA's kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Læs, hvad eksperterne sagde, i sammendraget og præsentationerne fra arrangementet

Læs, hvad der skete på Twitter under arrangementet, og se fotoserien 

Her finder du vores værktøjer og ressourcer til håndtering af skadelige stoffer på arbejdspladsen