Højdepunkter
04/11/2019

EU-OSHA deltager i A+A-fagmessen i Düsseldorf

Fra den 5. – 8. november 2019 deltager EU-OSHA i den 36. internationale kongres og fagmesse A+A om arbejdsmiljø.

EU-OSHA's direktør vil her tale om fremtidens arbejdsmiljø i Europa, blandt andet om strategier, projekter og netværk.

Af andre indlæg kan nævnes arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme (forekomst, årsager og omkostninger), Vision Zero-projektet og farlige stoffer, vellykket forebyggelse ved hjælp af risikovurderinger og gennemførelse i mikrovirksomheder og små virksomheder.

EU-OSHA deltager også i adskillige netværksmøder og workshops. Et eksempel herpå er ENETOSH, hvor der drøftes, hvordan man når ud til unge med undervisning og oplæring i arbejdsmiljø.

Besøg webstedet for kongressen og fagmessen A+A