Højdepunkter
16/01/2020

EU-OSHA er en succeshistorie, siger EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder

De stadige forandringer i arbejdslivet medfører nye risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og det er vigtigt, at vi kommunikerer og udveksler god praksis mellem erhvervslivet og medlemsstaterne for at nå ud til virksomheder, knudepunkter og lokale produktionssteder. I en videomeddelelse til EU-OSHA udtrykker kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, sin anerkendelse af, at agenturet har bidraget til at styrke virksomhederne med sine onlineværktøjer til risikovurdering og hjulpet Kommissionen med at forudse nye risici og risici i fremvækst. Han betoner også, hvor effektivt vores netværk af focal points er, når det gælder formidlingen af viden og indsatsen for at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i nationalt regi.

Agenturet bør gå forrest i arbejdet for at øge bevidstheden om fremtidens udfordringer for Europas arbejdspladser, herunder følgerne af digitalisering, aldrende arbejdstagere og nye arbejdsformer, udtaler Nicolas Schmit.

EU-OSHA hilser Nicolas Schmit velkommen ved hans tiltrædelse som Europas fanebærer på arbejdsmiljøområdet og sætter stor pris på hans anerkendelse af vores indsats igennem de sidste 25 år.

Se videomeddelelsen til EU-OSHA fra Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder