You are here

Højdepunkter
04/09/2017

Ifølge nye globale skøn koster arbejdsrelaterede ulykker og skader EU 476 mia. euro om året.

De økonomiske argumenter for et godt arbejdsmiljø har aldrig været stærkere. Nye skøn fra projektet om omkostninger og fordele ved arbejdsmiljø viser, at arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme hvert år koster EU cirka 476 mia. euro. Omkostningerne ved arbejdsrelateret kræft alene beløber sig til 119,5 mia. euro.

Som led i dette projekt er EU-OSHA i samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation og andre partnere i færd med at udvikle en retningsgivende økonomisk omkostningsmodel for ineffektive eller ikkeeksisterende arbejdsmiljøforanstaltninger. Modellen muliggør omfattende måling af den resulterende byrde for samfundet, og resultaterne vil sætte de politiske beslutningstagere i stand til bedre at forstå den økonomiske virkning af et dårligt arbejdsmiljø.

De seneste resultater af projektet og et interaktivt, tilgængeligt datavisualiseringsværktøj præsenteres på den 21. verdenskongres om arbejdsmiljø i Singapore.

Læs pressemeddelelsen

Åbn datavisualiseringsværktøjet

Læs mere om de økonomiske fordele ved god arbejdsmiljøpraksis

Se fotos