Højdepunkter
04/02/2019

EU-OSHA markerer den internationale kræftdag ved at annoncere en undersøgelse af eksponering for kræftrisikofaktorer på arbejdspladsen

Kræft er en væsentlig årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i Europa. Vi har brug for pålidelige og sammenlignelige data om eksponering for kræftrisikofaktorer på arbejdspladserne i Europa med henblik på at beskytte arbejdstagerne og bekæmpe arbejdsrelateret kræft.

Her på den internationale kræftdag glæder det derfor EU-OSHA at kunne meddele, at agenturets tredelte bestyrelse har givet grønt lys for i 2020 at indlede arbejdet med en computerstøttet telefonundersøgelse, som skal anslå omfanget af arbejdstagernes eksponering for kræftrisikofaktorer.

Læs rapporten og sammendraget om gennemførlighedsundersøgelsen for udvikling af telefonundersøgelsen.

Læs vores sammendrag om politikker, initiativer og god praksis for rehabilitering og tilbagevenden til arbejdspladsen efter kræftsygdom, som findes på 14 sprog.

Find nyttige råd til arbejdsgivere i forbindelse med kræftdiagnosticerede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdspladsen, som findes på 25 sprog.