Højdepunkter

Back to highlights

EU's arbejdsinspektører er centrale for at gøre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen til en realitet

Image

© Pexels

Arbejdstilsyn har ved hjælp af sanktionssystemer og standardiserede foranstaltninger til formål at støtte overholdelsen af kravene til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Den Europæiske Union. Disse systemer omfatter inspektioner på stedet foretaget af arbejdsinspektører med henblik på overvågning og håndhævelse af national lovgivning samt strategier for forebyggelse af ulykker og dårligt helbred på arbejdspladsen. Der er forskellige tilgange til og måder at gennemføre sådanne systemer på i de forskellige europæiske lande.

En skræddersyet indsats i forhold til overtrædelser kan spille en væsentlig rolle for overholdelsen. Dette er normalt proportionalt, lige fra henstillinger til administrative bøder og retsforfølgning. Der kan overvejes en standardiseret sikkerhedsforanstaltning på arbejdspladsen for at lette beslutningstagningen. Indsatsen har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø til gavn for alle med nultolerance over for overtrædelser.

Læs debatoplægget om støtte til overholdelse af kravene, Supporting compliance of occupational safety and health requirements – European labour inspection systems of sanctions and standardised measures

Find OSHWiki-artiklen om sanktionernes rolle, The Role of Sanctions in European Labour Inspection Policy and Practice

Se temaafsnittet om bedre overholdelse af reglerne, Improving compliance with OSH regulations