ESENER-workshoppen sætter fokus på arbejdsmiljø i Europas uddannelsessektor

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Tidspres, langvarigt stillesiddende arbejde, kraftig støj og vanskelige elever og forældre – ansatte i uddannelsessektoren udsættes dagligt for væsentlige muskel- og skeletrelaterede og psykosociale risikofaktorer, fremgår det af en ESENER-undersøgelse.

Behovet for en stærkere arbejdsmiljøledelse i sektoren har ført til, at eksperter fra EU-OSHA, repræsentanter for Europa-Kommissionen og arbejdsmarkedsparter fra EU samles for at drøfte undersøgelsens vigtigste resultater online. Det sker den 26. april. 

Workshoppen er centreret omkring data fra tre bølger af den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER) samt resultater fra ekspertinterviews med sektorspecifikke interessenter. Arrangementet vil specifikt fokusere på, hvordan man kan afhjælpe de mangler i risikovurderingen, der skyldes omlægningen af undervisningen som følge af digitaliseringen og covid-19.

Tilmeld dig webinaret Arbejdsmiljøledelse inden for uddannelsessektoren – Hvad er status på Europas arbejdspladser? Det er gratis.

Læs rapporten og sammendraget Uddannelse – dokumentation fra den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER)

Se alle undersøgelsesresultater for sektoren i ESENER-datavisualiseringen