Højdepunkter

Back to highlights

ESENER-undersøgelsen fremhæver digitale teknologier og covid-19 som nye udfordringer for arbejdsmiljøforvaltningen

Image

© EU-OSHA

Digitaliseringen er blevet fremhævet tydeligt som et nyt arbejdsmiljøproblem i den europæiske virksomhedsundersøgelse fra 2019 om nye risici og risici i fremvækst (ESENER). Men på trods af den stigende brug af robotter, bærbare computere, smartphones eller enheder, man kan bære på sig, drøftes disse teknologiers potentielle indvirkning på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kun på under en fjerdedel af arbejdspladserne (24 %).

Andre udfordringer er bl.a. psykosociale risici og arbejdsmetoder, der har ændret sig på grund af covid-19, som identificeret i opfølgende undersøgelser. Løsningerne omfatter større inddragelse af medarbejderne for at identificere og forebygge risici samt lovgivning til at fremme overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne.

ESENER 2019-oversigtsrapporten behandler disse emner ved hjælp af data fra over 45 000 respondenter på tværs af arbejdspladser i alle størrelser og sektorer i 33 europæiske lande. ESENER er et førende overvågningsredskab til forvaltning af arbejdsmiljø og en reference for europæiske og nationale politiske beslutningstagere.

Læs oversigtsrapporten og sammendraget

Klik her for det tekniske bilag

Share this on: