You are here

Højdepunkter
26/07/2017

Risici i fremvækst: Hvad vi kan gøre her og nu for at sikre fremtidens arbejdsmiljø

Besøg EU-OSHA's webstedssektion om risici i fremvækst for at få mere at vide om vores indsats på dette vigtige område. Nye risici og risici i fremvækst — forårsaget for eksempel af nye arbejdsformer eller innovative arbejdsprocesser — foregribes og analyseres gennem vores Europæiske Observatorium for Risikoovervågning.

Blandt emnerne, som tages op, er sikkerhed og sundhed for arbejdstagere i grønne job, håndtering af nanomaterialer på arbejdspladsen og ændringer på området for IKT og digitalisering af arbejdslivet.

Vores fremsynsprojekter tager sigte på arbejdslivets fremtid, og på hvordan ændringer vil påvirke arbejdsmiljøet. Forskningsaktiviteter vil i den forbindelse kunne hjælpe eksperter og beslutningstagere med at finde måder, hvorpå man kan skabe en sikrere og sundere fremtid for Europas arbejdstagere.

Sektionen indeholder også diskussionsoplæg fra eksperter om for eksempel crowdsourcing, robotteknologi, præstationsfremmende stoffer, 3D-printning og overvågningsteknologier.

Besøg webstedssektionen om risici i fremvækst