Effektiv implementering af intelligente digitale systemer til overvågning af arbejdsmiljøet og inklusion

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Intelligente digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer bruger digitale teknologier til at overvåge risici på arbejdspladsen og forebygge arbejdsulykker og sygdomme. De findes i wearables, udstyr eller telefonapps og har potentialet til at gøre arbejdspladser sikrere.

Systemerne kan også gøre arbejdspladsen mere inkluderende og mangfoldig ved at støtte og imødekomme behovene hos specifikke grupper af personer, f.eks. ældre og vandrende arbejdere, arbejdstagere med handicap og gravide kvinder.

Der er imidlertid visse overvejelser, man skal gøre sig, for at disse teknologier kan blive en ægte succes og til gavn for alle. Det vedrører blandt andet inddragelse af medarbejdere og organisationskultur, virksomhedens struktur og teknologisk infrastruktur.

Vores to nye debatoplæg redegør for, hvordan vi effektivt kan implementere inkluderende intelligente digitale overvågningssystemer. Kast et blik på dem.

Digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer: implementering af nye teknologier til overvågning af arbejdsmiljøet

Digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer: støtter inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen