You are here

Højdepunkter
08/11/2016

EU-OSHA ser nærmere på den økonomiske indvirkning af godt og dårligt arbejdsmiljø

Kvalitetsdata er nødvendige for at forstå omkostningerne ved arbejdsrelateret sygdom og dødsfald og de reelle fordele ved et godt arbejdsmiljø.

EU-OSHA tager denne udfordring op med sit oversigtsprojekt i to trin "Costs and benefits of occupational safety and health" (omkostninger og fordele ved et godt arbejdsmiljø), der har til formål at udarbejde en økonomisk omkostningsmodel til at foretage pålidelige skøn over omkostningerne.

Projektet er baseret på en omfattende undersøgelse med henblik på at identificere og vurdere de tilgængelige data i hver medlemsstat. Resultaterne af undersøgelsen vil blive anvendt til at udarbejde en avanceret økonomisk omkostningsmodel baseret på nationale datakilder.

Læs mere om projektet om omkostninger og fordele ved et godt arbejdsmiljø i det særlige afsnit på vores websted.