Se den nye rapport om mental sundhed på arbejdspladsen efter covid-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Efter pandemien er behovet for at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen blevet mere presserende. EU-OSHA's seneste rapport indeholder en grundig analyse af europæiske undersøgelser med fokus på mental sundhed på arbejdspladsen, der omfatter perioderne før, under og efter pandemien. Den indeholder data fra OSH Pulse-undersøgelsen fra 2022, hvor mere end 27 000 arbejdstagere i alle EU's medlemsstater, Island og Norge deltog. 

Den nye rapport giver vigtig viden, der skal sikre, at der træffes beslutninger på et informeret grundlag på området for forebyggelse og imødegåelse af arbejdsbetingede mentale sundhedsudfordringer. 

Læs rapporten Mental health at work after COVID-19 – What European figures can tell us.

Læs mere i vores temaafsnit om psykosociale risici og mental sundhed på arbejdspladsen.