You are here

Højdepunkter
10/09/2018

Farlige stoffer: infoark om lovgivning og substitution

EU-OSHA har som led i arbejdsmiljøkampagnen for 2018-2019 offentliggjort to informationsark, som begge findes på flere sprog.

"Lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladserne" giver et klart, praktisk overblik over den relevante EU-lovgivning på dette område.

"Substitution af skadelige stoffer på arbejdspladsen" indeholder oplysninger om fjernelse af de risici, som visse farlige stoffer frembyder samlet set. Dette er ofte den bedst mulige løsning.

Besøg webstedet Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien