Højdepunkter
03/01/2020

Kroatien overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union

Kroatien fremmer "Et stærkt Europa i en verden af udfordringer” under sit rådsformandskab, der indledes den 1. januar 2020.

Det kroatiske formandskab har givet tilsagn om at styrke den europæiske søjle for sociale rettigheder og de fordele den indebærer for borgerne i Europa for så vidt angår rimelige arbejdsvilkår og sundhedspleje samt om at maksimere de muligheder, som digitaliseringen giver for bæredygtig vækst.

Få mere at vide om formandskabet for Rådet