Højdepunkter
28/07/2020

Covid-19-pandemien forstærker behovet for at beskytte arbejdstagerne mod eksponering for biologiske agenser

Image by anjawbk from Pixabay

En ny rapport sammenfatter resultaterne af et større EU-OSHA-projekt og er rettet mod at øge bevidstheden om eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen og forsyne beslutningstagerne med central information.

Eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen er forbundet med en lang række sundhedsproblemer, bl.a. smitsomme sygdomme og allergier. Uanset at en lang række erhverv berøres heraf, er der almindelig mangel på viden om emnet.

Projektets resultater er særlig relevante på baggrund af den nuværende covid-19-pandemi, der viser betydningen af at styrke viden og prioritering på alle niveauer vedrørende forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme forårsaget af biologiske agenser.

Læs vores pressemeddelelse for at få mere at vide

Download slutrapporten og sammendraget

Læs mere om arbejdsrelaterede sygdomme forårsaget af biologiske agenser

Se PowerPoint-præsentationer af projektet og dets resultater: for eksperter og for ikke-eksperter