Højdepunkter
28/04/2020

covid-19: tilbage til arbejdspladsen under sikre og sunde forhold

Krisen som følge af covid-19 lægger pres på arbejdsgivere og arbejdstagere. Når foranstaltningerne til fysisk distancering har resulteret i et tilstrækkeligt fald i smittefrekvensen med covid-19, vil de nationale myndigheder åbne for en gradvis genoptagelse af arbejdsaktiviteterne.

Passende forebyggende foranstaltninger bidrager til en sikker og sund tilbagevenden til arbejdet og til at forhindre overførsel af covid-19. EU-OSHA har udarbejdet EU-retningslinjer om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen som en hjælp i denne proces.

Læs og del EU's retningslinjer:covid-19: Tilbage på arbejdspladsen: Tilpasning af arbejdspladserne og beskyttelse af arbejdstagerne (a PDF version

Se også: 

Europa-Kommissionens pressemeddelelse

covid-19: retningslinjer for arbejdspladsen

Vores nye tematiske afsnit: Sikre og sunde arbejdspladser standser pandemien