Højdepunkter

Back to highlights

Konsolideret årlig aktivitetsrapport for 2021 – Enestående resultater på arbejdsmiljøområdet

Image

Under pandemien bestræbte EU-OSHA sig ‒ i samarbejde med sine interessenter ‒ på at gennemføre sit ambitiøse arbejdsprogram for 2021 og opfylde sine mål for forbedring af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i hele Europa.

EU-OSHA modtog bred anerkendelse fra sin bestyrelse for sit bidrag til håndtering af covid-19's indvirkning på arbejdsmiljøet. Bestyrelsen anerkendte desuden EU-OSHA's bidrag til målene i EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i overensstemmelse med det flerårige strategiske program.

Rapporten indeholder også resultaterne af EU-OSHA's forskning i digitalisering af arbejde, agenturets bidrag til mindskelse af omfanget af muskel- og skeletbesvær og udviklingen af fremsynsundersøgelser. Vigtige initiativer under arbejdsprogrammet for 2021 omfattede den igangværende udvikling af værktøjer til interaktiv onlinerisikovurdering (OiRA), opfølgende undersøgelser baseret på ESENER-data, kampagnen Sunde arbejdspladser letter belastningen og det forberedende arbejde med henblik på en undersøgelse af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa, som har til formål at bidrage til bekæmpelsen af kræft som årsag til arbejdsrelaterede dødsfald.

Klik på linket til vores resumé og infografik om centrale præstationsindikatorer for 2021

Du finder uddybende information om resultaterne i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021