Højdepunkter

Back to highlights

Kommissionen indleder en offentlig høring om resultaterne og indvirkningerne af det arbejde EU-OSHA, Eurofound, Cedefop og ETF har varetaget.

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

Europa-Kommissionen har iværksat en offentlig høring for at indsamle dokumentation om resultaterne og den bredere indvirkning af det arbejde, der varetages af de fire decentrale EU-agenturer: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop og ETF, både individuelt og ud fra et tværgående perspektiv.

Høringsaktiviteterne vil bidrage til Europa-Kommissionens igangværende evaluering af disse agenturers virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi med hensyn til at:

i) vurdere, hvordan agenturerne har opfyldt deres fastsatte mål og mandater og ii) afgøre, om der er behov for at ændre agenturernes mandat.

Høringen henvender sig til modtagere og brugere af agenturernes tjenester, arbejdsmarkedets parter, forskere, akademikere, civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Den offentlige høring er tilgængelig på alle officielle sprog her og er åben indtil den 25. maj 2023.

For at deltage i den offentlige høring skal du enten logge på eller oprette en konto. Dette forklares på Kommissionens hjemmeside Deltag i debatten.

Læs mere om initiativet