Cirkulær økonomi og en fremtid med mere bæredygtige, sikre og sunde arbejdspladser

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Den cirkulære økonomi er et centralt element i kampen mod klimaforandringerne. Der kan dog ikke skabes en bæredygtig fremtid uden sikkerhed og sundhed for arbejdstagerne. Den gode nyhed er, at de kan være til gavn for hinanden!

Vores fremsynsundersøgelse om emnet rejste ind i fremtiden for at undersøge, hvordan verden vil se ud i 2040 efter overgangen til en cirkulær økonomi, og hvordan dette vil påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

I denne anden fase blev de fire makroscenarier, der blev udviklet i fase 1, tilpasset, og der blev opstillet 16 mikroscenarier for at dække forskellige grupper af arbejdstagere, herunder lavtkvalificerede, højtkvalificerede og indvandrermedarbejdere inden for byggeri, transport, fremstilling m.v.

Du kan få det samlede overblik ved at læse rapporten og resuméet.

Der findes også fire politiknotater, der undersøger forskellige vinkler: vigtigste resultater, sårbare arbejdstagere, arbejdstagere fra de mest berørte sektorer og retningslinjer for centrale interessenter.

Se det tematiske afsnit om den cirkulære økonomi og dens indvirkning på arbejdsmiljøet for yderligere information og publikationer