Risikofaktorer for kræft i Europa: Se de første resultater af EU-OSHA's undersøgelse af arbejdstageres eksponering

Image

Som bidrag til kampen mod arbejdsrelateret kræft har EU-OSHA gennemført en undersøgelse af arbejdstageres eksponering for risikofaktorer for kræft (WES) i Europa. Målet er at blive bedre til at identificere de risikofaktorer på arbejdspladser, der kan føre til sygdommen, ved at levere aktuelle og omfattende data, der kan anvendes til forebyggelse, oplysning og politikudformning.

Tusindvis af arbejdstagere i seks EU-medlemsstater (Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Ungarn og Finland) blev interviewet for at vurdere deres sandsynlige eksponering for 24 kendte risikofaktorer for kræft, som omfatter industrikemikalier, procesgenererede stoffer og blandinger samt fysiske risikofaktorer.

Undersøgelsen viser, at UV-stråling og udstødningsgasser fra dieselmotorer udgør de hyppigste typer eksponering for risikofaktorer for kræft på Europas arbejdspladser. De første resultater giver også et kig ind i de vigtige data, der kan udledes af WES.  

Læs pressemeddelelsen

Læs mere om de første resultater og et resumé af metoden

Få mere at vide i vores nye webafsnit om WES