Højdepunkter
21/11/2019

Biologiske agenser på arbejdspladsen — hvilke sundhedsproblemer forårsager de, og hvordan håndteres disse bedre?

© INSHT

Vores ny rapport indeholder en gennemgang af faglitteraturen om bestemte arbejdsrelaterede sygdomme — såsom smitsomme sygdomme og allergier — forårsaget af biologiske agenser. Den omfatter også resultaterne af en rundspørge blandt eksperter og en evaluering af de systemer, som EU-medlemsstaterne anvender til at overvåge sådanne sygdomme og eksponeringer. Rapporten kommer med anbefalinger til bedre overvågningspraksis, forebyggelsesstrategier og politikker.

Dette arbejde er en del af et større projekt, der skal imødegå problemet med arbejdsrelaterede sygdomme på arbejdspladser i EU og sikre en bedre forebyggelse.

Læs litteraturgennemgangen og resuméet om biologiske agenser og arbejdsrelaterede sygdomme