Sikker automatisering af opgaver på arbejdspladsen: ny sammenlignende casestudierapport

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Anvendelsen af kunstig intelligens (AI) og robotteknologi til automatisering af farlige eller repetitive opgaver på arbejdspladsen som en måde at beskytte arbejdstagerne er tiltagende. Der kan dog også være udfordringer for arbejdsmiljøet, der skal tages hensyn til, eller nye risici, der skal håndteres effektivt på dette tidlige stadie.

For at belyse dette komplekse emne har EU-OSHA offentliggjort en sammenlignende casestudierapport om automatisering med avanceret robotteknologi. Rapporten ser nærmere på implementeringen og konsekvenserne af AI-baserede systemer og intelligente samarbejdende robotter (kobotter) i forbindelse med automatisering af opgaver på arbejdspladsen, med fokus på at garantere arbejdstagernes sikkerhed.

I en samling af hertil relaterede policydokumenter belyses også forskellige aspekter som: Udfordringer og muligheder på arbejdsmiljøområdet i forbindelse med implementering, Anbefalinger til automatisering af kognitive opgaver, Anbefalinger til automatisering af fysiske opgaver, Drivkræfter, barrierer og anbefalinger vedrørende implementering samt Fremme af organisatorisk accept af AI-baserede systemer.

Se konklusionerne fra vores seneste seminar om avanceret robotteknologi og AI-baserede systemer til automatisering af opgaver: konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Er du interesseret i automatisering af opgaver? Hold øje med den kommende kampagne "Sikkert og sundt arbejde i den digitale tidsalder" - det er et af de prioriterede områder!

Se alle publikationer om avanceret robotteknologi og automatisering af opgaver