Kunstig intelligens til personaleledelse: Er der fokus på medarbejdernes sikkerhed og sundhed?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Digitaliseringen ændrer arbejdspladsen og gør AI-baserede personaleledelsesteknologier (AIWM-teknologier) til et prioriteret arbejdsmiljøområde.

Vores seneste artikel undersøger forholdet mellem kunstig intelligens og den skiftende ledelsesdynamik på arbejdspladsen. Der bruges patentdata til at analysere AI-baserede ledelsesteknologier, deres tilsigtede funktioner og integration på tværs af sektorer og de potentielle nye risici for medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Den slår til lyd for strategisk tilsyn med AI-baserede arbejdsmiljøteknologier og viser, at kun en marginal del af disse teknologier, der er patenteret, tager sigte på at forbedre medarbejdertrivslen, og den fremhæver, at arbejdsmiljøhensyn skal være en integreret del ved udformningen og implementeringen af dem.

Læs debatoplægget her.

Se alle de relaterede publikationer for at læse om hele spektret af AI's rolle i personaleledelse.