You are here

Højdepunkter
06/07/2017

3D-printning og overvågning af arbejdstagere: en ny industriel revolution?

Teknologien spiller en stadig større rolle på arbejdspladsen og ændrer den måde, folk arbejder på. Det kan være godt for arbejdstagerne, men det kan også resultere i nye risici og risici i fremvækst i tilknytning til arbejdsmiljøet. EU-OSHA har offentliggjort to nye ekspertundersøgelser om anvendelsen af bestemte typer teknologi på arbejdspladsen. Den ene analyserer 3D-printning (supplerende metoder) og potentielle nye risici med hensyn til ansvar, anvendte materialer, fleksible arbejdsmetoder og ensformigt arbejde. Den anden ekspertundersøgelse fokuserer på overvågning af arbejdstagere ved hjælp af teknologi, der fremmer trivslen, hvilket allerede er med til at skabe radikale ændringer på mange arbejdspladser.

Læs om 3D-print på arbejdspladsen

Læs mere om overvågning af arbejdstagere